top of page

Det är i mötet med

varandra som

vi blir till

About

Om LS

Jag heter Linda Strömberg och har över 20 års erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi av barn, ungdomar och vuxna. Under åren har jag fortbildat mig och är idag legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi. Mitt förhållningssätt som terapeut har jag kunnat utveckla och förankra i mitt ledarskap då jag under de senaste 10 åren har arbetat som enhetschef för flera olika behandlingsverksamheter.

Min drivkraft ligger i att få individer och system att växa och att bli sitt bästa “jag”. Jag tror på den inneboende kraften som var och en besitter och att magi uppstår när vi samskapar och känner trygghet.

Jag erbjuder följande tjänster:

  • terapeutiska samtal till individer, par och familjer

  • chefsstöd till enskilda eller grupper

  • krisstöd till enskilda eller organisationer

  • föreläsningar kring bland annat ledarskap och psykoterapi

  • organisationsutveckling

  • handledning till chefer eller psykoterapeuter

bottom of page