top of page
Svart och vitt landskap

ugl

Utveckling av grupp och ledarskap (UGL) är en kurs som bygger på ett upplevelsebaserat lärande. Detta innebär att du i en grupp av max 12 personer får möjlighet att uppleva och erfara situationer i grupp och i ditt ledarskap. Du blir speglad och får en ökad självkännedom och teoretisk kunskap kring mellanmänskliga möten och ledarskap. Du får kunskap kring behovet av ledarskap utifrån utvecklingsfas och mognad som gruppen befinner sig i samt lär dig att se vilka beteende som främjar resp hindrar en gynnsam utveckling. Grunden i allt lärande är det reflekterande samtalet, både med dig själv och andra plus ett dialogiskt samskapande.

 

Kursen äger rum i internatform under 5 sammanhängande dagar.

Låter det spännande? Hör av dig så får du veta mer!

bottom of page