top of page

HANDLEDNING

Handledning enskilt eller i grupp erbjuds i offentlig eller privat sektor. I handledningen kan fokus vara på grupputveckling eller mer fokuserad på det kliniska arbetet. Är er organisation på väg in i en omorganisation är ofta handledning avgörande för att få med hela verksamheten i en ny riktning och få hela teamet att bidra till den nya utvecklingen.

Vid kriser inriktas handledningen på att mobilisera energi och kraft och minska det mänskliga och ekonomiska lidandet. Dessa samtal kan ske som en enskilda konsultationer eller mer långsiktiga uppdrag.

bottom of page