top of page
Svartvitt Library

PSYKOTERAPI

Livet gör att vi ibland ställs inför situationer som är för svåra att hantera ensamma. Då kan en väg framåt vara att få hjälp i att hitta möjligheter, förstå vad det är som gjort att du hamnat där du är eller bara få träffa någon som finns där och visar på alternativa sätt att hantera vardagen. I enskilda samtal kan du få hjälp till ökad självkännedom, stöd i att gå vidare efter traumatiska händelser eller få verktyg att hantera stress. Olika skeden i livet är extra utmanande såsom att bli förälder, förlora någon nära eller att bli sjuk. Tillsammans tar vi reda på vilken förändring du söker och anpassar behandlingen utifrån det.

 

Ibland är det svårt att få till en hållbar förändring i sitt liv på grund av sin familj eller omgivning. Då blir en del av arbetet att arbeta med det som händer mellan dig och andra och då bjuds viktiga personer med i samtalen. Min teoretiska förankring finns inom det psykodynamiska perspektivet, systemteori och anknytningsteori. Finns behov av en tydlig och snabb beteendeförändring i vardagen så använder vi oss av interventioner med inslag av kognitiv beteendeterapi. Innan vi lägger upp en behandlingsplan så träffas vi 1-3 samtal för att tillsammans inventera vilka behov du har och vad du önskar få för hjälp.

bottom of page